Springplank


Asoproductions, Springplank

HET VERHAAL

Springplank biedt een alternatief voor mensen zonder woning of die deze dreigen te verliezen door een combinatie van problemen. Mensen voor wie tot dus ver alleen de maatschappelijke opvang een oplossing kon bieden, maar daar eigenlijk niet thuis horen. Zij vieren dit jaar hun 5 jarig jubileum en wilde dit o.a. doen door een video te maken over hun werk, doelgroep en effect van de organisatie voor de samenleving.

CONCEPT

A.S.O. bedacht een fictief verhaal wat beschrijft welk proces een kandidaat bij Springplank doorloopt. Door het verhaal dicht bij de kandidaat te houden doen we appèl op de menselijkheid van de toeschouwer. Iedereen verdient tenslotte een nieuwe kans, toch? De video geeft informatie over de werkwijze en de filosofie van Springplank die geschikt is voor een brede doelgroep, maar kan ook worden ingezet voor het benaderen van potentiële stakeholders.